Właściwość terytorialnaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz Góra prowadzi postępowania egzekucyjne na całym obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego w Zamościu, która obejmuje:

 

miasto Zamość

 

gminy: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Żółkiewka.

 

Na pisemny wniosek wierzyciela KS Tomasz Góra prowadzi również sprawy egzekucyjne na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie  - zgodnie z art.10 uks.