KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZAMOŚCIU TOMASZ GÓRAKancelaria Komornicza nr II w Zamościu

„Ślubuję uroczyście jako komornik powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy prawnie chronionej, w postępowaniu swym kierować się zasadami uczciwości, godności i honoru.”

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZAMOŚCIU TOMASZ GÓRAKancelaria Komornicza nr II w Zamościu

„Ślubuję uroczyście jako komornik powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy prawnie chronionej, w postępowaniu swym kierować się zasadami uczciwości, godności i honoru.”

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZAMOŚCIU TOMASZ GÓRAKancelaria Komornicza nr II w Zamościu

„Ślubuję uroczyście jako komornik powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy prawnie chronionej, w postępowaniu swym kierować się zasadami uczciwości, godności i honoru.”

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZAMOŚCIU TOMASZ GÓRAKancelaria Komornicza nr II w Zamościu

„Ślubuję uroczyście jako komornik powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy prawnie chronionej, w postępowaniu swym kierować się zasadami uczciwości, godności i honoru.”

Skip to content